Colegiul prefectural

 

Potrivit art.267 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

Colegiul prefectural

    (1)  În fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefect şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.

    (2)  Din colegiul prefectural în care sunt în funcţie mai mulţi subprefecţi face parte subprefectul desemnat prin ordin al prefectului.

    (3)  La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.

    (4)  Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar şi este condus de prefect.

    (5)  Serviciile publice deconcentrate au obligaţia de a prezenta anual colegiului prefectural sau la solicitarea prefectului informări privind modul de realizare a atribuţiilor care le revin.

    (6)  Atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, după caz, şi sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Ordinul privind actualizarea Colegiului Prefectural nr. 39/12.02.2020 este disponibil aici

Ordinul privind actualizarea Colegiului Prefectural nr.2/13.01.2020 este disponibil aici

Ordinul privind actualizarea Colegiului Prefectural nr.14/15.01.2019 este disponibil aici

Ordinul privind reactualizarea Colegiului Prefectural nr.50/09.02.2018 este disponibil aici
Ordinul privind reactualizarea Colegiului Prefectural luna august 2017 este disponibil aici
Ordinul privind actualizarea Colegiului Prefectural luna martie 2017 este disponibil aici

 

Ședințele Colegiului Prefectural în anul 2021

Hotărârea nr. 6 din 26.10.2021 este disponibilă aici

Materialele de ședință pentru Colegiul Prefectural din data 26.10.2021 sunt disponibile aici

Materialele de ședință pentru Colegiul Prefectural din data 28.09.2021 sunt disponibile aici

Materialele de ședință pentru Colegiul Prefectural din data 31.08.2021 sunt disponibile aici

Hotărârea nr. 5 din 27.07.2021 este disponibilă aici

Materialele de ședință pentru Colegiul Prefectural din data 27.07.2021 sunt disponibile aici

Hotărârea nr. 4 din 29.06.2021 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 29.06.2021 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 25.05.2021 este disponibil aici

Hotărârea nr. 3 din 29.04.2021 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 29.04.2021 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 25.03.2021 este disponibil aici

Hotărârea nr. 2 din 24.02.2021 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 24.02.2021 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 29.01.2021 este disponibil aici

Hotărârea nr. 1 din 29.01.2021 este disponibilă aici

Ședințele Colegiului Prefectural în anul 2020

Colegiul Prefectural din data de 31.08.2020 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 30.07.2020 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 29.06.2020 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 25.02.2020 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 29.01.2020 este disponibil aici

Hotărârea nr. 1 din 29.01.2020 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 30.09.2020 este disponibil aici

Hotărârea nr. 2 din 30.09.2020 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 28 octombrie 2020 este disponibil aici

 

Ședințele Colegiului Prefectural în anul 2019

Hotarârea nr. 9 din data de 28.11.2019 este disponibila aici

Hotararea nr. 8 din data de 28.11.2019 este disponibila aici

Colegiul Prefectural din data de 17.12.2019 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 28.11.2019 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 16.10.2019 este disponibil aici

Hotărârea nr. 7 din data de 16.10.2019 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 18.09.2019 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 21.08.2019 este disponibil aici

Hotărârea nr. 6 din data de 24.07.2019 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 24.07.2019 este disponibil aici

Hotărârea nr. 5 din data de 20.06.2019 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 20.06.2019 este disponibil aici

Hotărârea nr. 4 din data 08.05.2019 este disponibilă aici

Colegiul Prefectural din data de 08.05.2019 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 20.02.2019 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 27.03.2019 este disponibil aici

Colegiul Prefectural din data de 02.04.2019 este disponibil aici

Hotărârea nr. 2 din data de 27.03.2019 este disponibilă aici

Planul de acțiuni al județului Covasna pe anul 2019, conform obiectivelor din Programul de Guvernare 2018-2020 este disponibil aici

Hotărârea nr. 3 din data de 27.03.2019 este disponibilă aici

Ședințele Colegiului Prefectural în anul 2018

Colegiul Prefectural din 27.02.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 27.03.2018 este disponibil aici
Hotărârea nr. 2 din 27.03.2018 este disponibilă aici
Colegiul Prefectural din data de 25.04.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din data de 24.05.2018 este disponibil aici
Hotărârea nr. 3 din 24.05.2018 este disponibilă aici
Planul de măsuri DSVSA este disponibil aici
Hotărârea nr. 4 din 24.05.2018 este disponibilă aici
Planul de măsuri SGA este disponibil aici
Colegiul Prefectural din data de 14.06.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din data de 25.07.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 28.08.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din data de 19.09.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din data de 23.10.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din data de 15.11.2018 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din data de 13.12.2018 este disponibil aici

Ședințele Colegiului Prefectural în anul 2017

Colegiul Prefectural din 31.01.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 23.02.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 22.03.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 25.04.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 23.05.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 20.06.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 26.07.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 29.08.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 12.09.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 24.10.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 23.11.2017 este disponibil aici
Colegiul Prefectural din 20.12.2017 este disponibil aici