Planul de integritate al instituției/Az intézmény feddhetetlenségi terve

Planul de Integritate al Instituției Prefectului-Județul Covasna este disponibil aici.

A Kovászna megyei prefektúra integritási terve itt érhető el.