Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor