Alte informatii

Relații cu publicul/petiții

          Având în vedere încetarea stării de urgență, în contextul menținerii riscului transmiterii infecțiilor cu noul corona virus, în perioada următoare, până la revenirea la normalitate, în vederea asigurării dreptului cetățenilor la petiționare dar și a protejării angajaților instituției, activitatea de relații cu publicul se va desfășura astfel:

          Activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței.

         Conform OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificări și completări, precum și OMAI nr.33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primirii în audiență și consiliere a cetățenilor, în Ministerul Afacerilor Interne, cererea de primire în audienţă se formulează în scris şi trebuie să conţină datele de identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării. Solicitanții vor menționa, obligatoriu, în cererea de primire în audiență, telefonul de contact și/sau adresa de e-mail. Persoana căreia i se adresează cererea (prefectul sau subprefectul) prin rezoluție scrisă poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluţionarea acesteia de către compartimentul de specialitate. Prefectul și subprefectul pot dispune primirea în audienţă fără să existe o cerere scrisă în acest sens. În ambele situații solicitantul va fi informat despre aprobarea solicitării de primire în audienţă, telefonic sau în scris.

          În situația aprobării audienței, aceasta se va desfășura astfel:

  • audiențele se vor desfășura în incinta sediului Prefecturii jud. Covasna, într-o încăpere în care este permis accesul publicului în instituție;
  • la audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu prefectul sau subprefectul;
  • audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane;
  • persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte echipament de protecție pe care îl vor primi de la Instituția Prefectului – Județul Covasna și să respecte regulile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
  • spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte.

          În situația în care nu se poate realiza primirea în audiență, se poate dispune ca aspectele semnalate să fie transmise spre soluționare prin corespondență, pe adresa de e-mail cabinetulprefectului@prefecturacv.ro , solicitantul urmând să primească răspuns la cele sesizate tot prin e-mail.

          Activitatea de consiliere a cetățenilor, prevăzută de OMAI nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor, în Ministerul Afacerilor Interne, se va desfășura, telefonic, de către lucrătorii de relații cu publicul desemnați, cetățenii putând să apeleze numerele de telefon afișate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Covasna, respectiv 0267/315444 sau 0267/315190 sau 0267/315192, interior 29022. De asemenea, de pe rețelele de telefonie fixă, se poate apela și linia telefonică TEL VERDE la numărul 0800 800 280.

    Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adresei de e-mail cabinetulprefectului@prefecturacv.ro  sau prin completarea, on-line, a formularelor postate pe site-ul instituției noastre.

Program relații cu publicul:

Luni, marti, joi, vineri : 08.30-16.30

E-mail: cabinetulprefectului@prefecturacv.ro

Miercuri 08,30-18,30