Cod etic/deontologic/de conduită /Etikai, magatartási kódex

Integritate instituțională

Pentru limba maghiară a se vedea mai jos/Magyar nyelvért görgessen lennebb.

 

Linia verde anticorupţie a M.A.I. are două componente:

– un telefon direct – 0800.806.806

– o căsuţă vocală care preia solicitarea venită din Call Center  – În cazul în care linia telefonică este ocupată.

Programul de lucru este permanent.

 

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

  • Strategia Națională Anticorupție (HG 1269/17.12.2021) se poate studia aici.
  • Az országos korrupcióellenes stratégia (2021/1269-es kormányhatározat) itt tanulmányozható.
  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea   activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se poate studia aici.  
  • A belügyminiszter 2018/62 /2018. számú rendelete a belügyminisztériumon belüli korrupciómegelőzési tevékenység megszervezéséről és lefolytatásáról itt tanulmányozható

 

––––

CODUL DE CONDUITĂ al funcționarilor publici și al personalului contractual  din cadrul din cadrul Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibil aici.

A Kovászna megyei prefektúra köztisztviselőinek és szerződéses alkalmazottainak magatartási kódexe, román nyelven  itt érhető el.

 

CODUL DE CONDUITĂ al funcționarilor publici cu statut special din cadrul Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibil aici.

A Kovászna megyei prefektúra különleges jogállású köztisztviselőinek  magatartási kódexe, román nyelven itt érhető el.