Rapoarte și studii

Anul 2021
Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici este disponibil aici
Raportul privind completarea și transmiterea informațiilor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice este disponibil aici
Anul 2020
Raportul privind evaluarea activității desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Covasna pe anul 2019 este disponibil aici
Raportul anual al Comisiei Paritare pe anul 2019 este disponibil aici
Anexa 2 – Formatul standard de completare și transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare și acordurile colective este disponibil aici
Raportul privind evaluarea activității desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Covasna pe anul 2018 este disponibil aici
Anexa 1 la raportul de activitate pe anul 2018 este disponibilă aici
Anexa 2a la raportul de activitate pe anul 2018 este disponibilă aici
Anexa 2b la raportul de activitate pe anul 2018 este disponibilă aici
Raportul de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018 este disponibil aici
Situația comparativă înmatriculări, radieri, numere provizorii, permise și examinări este disponibilă aici
Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2018, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției publice este disponibilă aici
Planul de acţiuni pe anul 2018 conform obiectivelor din Programul de Guvernare este disponibil aici
Planul de acţiuni pe anul 2017 conform obiectivelor din Programul de Guvernare este disponibil aici
Planul de acţiuni pe anul 2016 conform obiectivelor din Programul de Guvernare este disponibil aici
Raportul de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017 este disponibil aici
Raportul privind starea generală economico-socială a judeţului Covasna în anul 2017 este disponibil aici
Raportul de activitate pe anul 2017 este disponibil aici
Raportul de activitate pe anul 2016 este disponibil aici
Raportul privind starea generală economico-socială a judeţului Covasna în anul 2016 este disponibil aici
Raportul de activitate pe anul 2015 este disponibil aici
Raportul privind starea generală economico-socială a judeţului Covasna în anul 2015 este disponibil aici
Raportul de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2015 este disponibil aici
Raportul consilierului de etică pe semestrul II 2015 este disponibil aici
Raportul consilierului de etică pe semestrul I 2015 este disponibil aici
Raportul privind perfecţionarea profesională în anul 2015 este disponibil aici
Raportul de activitate pe anul 2014 este disponibil aici
Raportul privind starea generală economico-socială a judeţului Covasna în anul 2014 este disponibil aici