Solicitare informații / Információigénylés

*Pentru limba maghiară, a se vedea mai jos//Magyar nyelvű szövegért görgessen lennebb

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Demeter Imre – consilier
Telefon: 0267-315.444, interior: 29022
E-mail: imre.demeter@prefecturacv.ro
Program de funcţionare: luni -joi 08:00-16:30
                                              vineri 08:00-14:00

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție este disponibilă aici.
Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 pot fi vizualizate aici:

A közérdekű információk terjesztésével megbízott köztisztviselő:
Demeter Imre –Tanácsos
Telefon: 0267/315 444, Belső: 29022
E-mail: imre.demeter@prefecturacv.ro

Típusnyomtatvány közérdekű információk kérésére – Modell itt

Óvási Lehetõségek itt
Közigazgatási Panasz(1) – Modell (Word)
Közigazgatási Panasz(2) – Modell (Word)

Közérdekű információk itt