Rapoarte de aplicare a L 544/2001

Conform art. 5 (2) din Legea 544/2001, autoritatile si institutiile publice publica anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public, asa cum se regasesc in site, astfel:
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a)actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b)structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c)numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d)coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e)sursele financiare ,bugetul şi bilanţul contabil;
f)programele si strategiile proprii;
g)lista cuprinzand documentele de interes public;
h)lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i)modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

– Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023 este disponibil aici

– Macheta raport centralizat UAT pe anul 2023 pentru Legea 544 este disponibil aici


– Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022 este disponibil aici

– Macheta raport centralizat UAT pe anul 2022 pentru Legea 544 este disponibil aici


– Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 este disponibil aici

– Macheta raport centralizat UAT pe anul 2021 pentru Legea 544 este disponibil aici


– Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 este disponibil aici

– Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 este disponibil aici


– Buletinul informativ al Compartimentului informare, secretariat şi relaţii publice pentru anul 2016 este disponibil aici

– Buletinul informativ al Compartimentului informare, secretariat și relații publice pentru anul 2017 este disponibil aici

– Buletinul informativ al Compartimentului informare, secretariat și relații publice pentru anul 2018 este disponibil aici

– Raportul de evaluare centralizat a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 este disponibil aici 

– Buletinul informativ al Compartimentului informare, secretariat și relații publice pentru anul 2019 este disponibil aici


Éves hírlevél

2001-es évi 544-es számú törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről

A 2001-es évi 544-es számú törvény 5. cikkely 2. bekezdésének értelmében a közhatóságok és a közintézmények egy éves hírlevelet közölnek, mely tartalmazza a közérdekű információkat, ahogyan azok a siteon megtalálhatóak:

(1) Minden közhatóság és közintézmény köteles hivatalból nyilvánosságra hozni a következő közérdekű információkat:

a) azon normatív jellegű jogi aktusokat, melyek a közintézmény vagy közhatóság működését és megszervezését szabályozzák;

b) a közhatóság vagy közintézmény szervezeti felépítése, osztályok feladatkörei, program, meghallgatások időpontjai;

c) a közhatóságot vagy közintézményt vezető személyek és azon személy köztisztviselő családneve és keresztneve, aki a közérdekű információ nyilvánosságra hozatalával van megbízva;

d) a közintézmény vagy közhatóság elérhetőségei: megnevezés, székhely, telefonszámok, fax szám, email cím és weboldal;

e) pénzügyi források, költségvetés és számviteli egyenlegek;

f) saját programok és stratégiák;

g) közérdekű dokumentumok listája;

h) a törvény szerint előállított és/vagy kezelt dokumentumok kategóriáit tartalmazó lista;

i) a közhatóság vagy közintézmény döntéseinek fellebbezési módjai, abban az esetben, ha a kérvényező jogai sérülnek a közérdekű információkhoz való hozzáférés tekintetében.


A 2001-es évi 544-es számú törvény 2020-as évi végrehajtásáról szóló jelentés román nyelven itt érhető el.

A 2001-es évi 544-es számú törvény 2019-es évi végrehajtásáról szóló jelentés román nyelven itt érhető el.


Az információközlésért, titkárságért és a közkapcsolatokért felelős osztály 2016-os évi hírlevele román nyelven itt érhető el

Az információközlésért, titkárságért és a közkapcsolatokért felelős osztály 2017-es évi hírlevele román nyelven itt érhető el

Az információközlésért, titkárságért és a közkapcsolatokért felelős osztály 2018-as évi hírlevele román nyelven itt érhető el

A 2001-es évi 544-es számú törvény végrehajtásáról szóló 2018-as központosított értékelő jelentés román nyelven itt érhető el

Az információközlésért, titkárságért és a közkapcsolatokért felelős osztály 2019-es évi hírlevele román nyelven itt érhető el