Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Mesajul Prefectului Sebastian CUCU

Română
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
Principiile fundamentale pe care se va baza întreaga mea activitate nu pot fi altele decât cele pe care se întemeiază activitatea Instituţiei Prefectului, respectiv: legalitatea, transparenţa şi liberul acces la informaţiile de interes public, responsabilitatea şi orientarea către cetăţeni.
Administraţia modernă reclamă instituirea unei noi relaţii între cetăţeni şi administraţie, prin urmare, creşterea şi consolidarea rolului autorităţilor şi reconsiderarea parteneriatului cu societatea civilă vor reprezenta prerogativele ce vor sta la baza activităţii mele în calitate de prefect.
În viziunea mea, Prefectul trebuie să fie un factor de stabilitate în administraţia publică, garant al respectării legilor, precum şi al colaborării şi dialogului cu celelalte instituţii, cu adimistraţia publică locală, cu societatea civilă şi nu în ultimul rând cu cetăţenii.
Însăşi sensul existenţei administraţiei este acela de a gestiona în numele cetăţenilor şi pentru cetăţeni interesul general, de aceea voi exercita această funcţie având în vedere satisfacerea, în condiţiile legii, a interesului public general, spre binele tuturor cetăţenilor judeţului.
Engleză
The Prefect is the Warrant of the Constitution and of the country’s laws. His activity will be guided by the essential European values that constitute that basis of the functioning of the European Union: legitimacy, responsibility, transparency, orientation towards the citizen.
Law and public order abiding will define my activity in capacity of Government representative within the territory.
Social dialog and citizens’ problems and needs represent my priorities as I will place the institution I represent at their disposal.
I will endeavor to improve the relationship between the Prefect and the other local public authorities, deconcentrated public services and the civil society by strengthening inter-institutional collaboration with a view to law abiding and promotion of public and citizen interest.
Maghiară
A kormánymegbízott, a Kormány képviselője helyi szinten, vezeti a minisztériumok és a Kormány alárendeltségébe tartozó központi közigazgatási szervek dekoncentrált közszolgálatait a területi közigazgatási egységekben.
Tevékenységem a következő elveken alapul: törvényesség;  átláthatóság és a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés; felelősségtudat; professzionalizmus és  a polgárok felé irányultság.
A kormánymegbízottat megillető előjogaim gyakorlása céljából tevékenységem alapjait fogják képezni a  modern közigazgatás, a civil társadalommal való viszonyok átértékelése, valamint a hatóság szerepének növelése.
Véleményem szerint, a kormánymegbízott egy stabilitási tényező a közigazgatásban, szavatolja a törvény és a közrend betartását, az együttműködést és a párbeszédet a helyi önkormányzatokkal, a civil társadalommal és nem utolsó sorban a polgárokkal.
A közigazgatás alapelve a közérdek kezelése a polgárokért és a polgárok nevében, ezért célom, a törvény betartása az általános közérdeket szolgáló jóért a megye minden polgára számára.
Prefectul Judeţului Covasna,
Sebastian CUCU