Persoana responsabilă L 544/2001/A közérdekű információkhoz való hozzáférésért felelős személy (2001/544))

Pentru a solicita Instituției Prefectului – Județul Covasna informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi domnului consilier DEMETER IMRE
Coordonate de contact:
telefon: 0267/315 444/29022
e-mail: imre.demeter@prefecturacv.ro