Buget din toate sursele de venituri / Költségvetés

SITUAȚIA ANUALĂ A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ÎN ANUL 2021 ESTE DISPONIBILĂ AICI.

Buget pe surse financiare

Mai jos sunt publicate datele pentru anii 2015-2018:

Pénzügyi erőforrások szerinti költségvetés
Az alábbiakban 2o16- tól kezdődően havi adatok kerülnek közzétételre:


Situaţia plăţilor (execuţia bugetară)

Mai jos sunt publicate datele lunare începând cu anul 2016:

Költségvetés végrehajtása
Az alábbiakban 2o16- tól kezdődően havi adatok kerülnek közzétételre:

                                                                                                                         Anul 2022
I       II      III       IV      V       VI       VII     VIII     IX     X      XI      XII
Anul 2021
        II        III       IV   V     VI     VII      VIII     IX    X     XI    XII
Anul 2020
   I         II       III     IV    V      VI     VII     VIII    IX     X     XI    XII
                                                          Anul 2019
   I         II       III       IV      V     VI     VII     VIII      IX      X      XI       XII
Anul 2018
    I        II         III           IV             VI      VII      VIII      IX           XI   XII
Anul 2017
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII
 Anul 2016
 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII

Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Mai jos sunt publicate datele lunare începând cu anul 2016:

A törvényben megállapitott bérjogok helyzete , valamint a normativ aktákban meghatározott egyébb jogok
Az alábbiakban 2o16- tól kezdődően havi adatok kerülnek közzétételre:

Anul 2022
 I     II      III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII
Anul 2021
   I     II      III    IV    V   VI    VII   VIII    IX     X     XI     XII
Anul 2020
   I     II   III    IV    V    VI    VII     VIII     IX     X    XI    XII
 Anul 2019
  I      II         III        IV        V        VI      VII       VIII      IX      X      XI      XII
                                                    Anul 2018
   I      II        III        IV        V       VI        VII       VIII        IX                  XI       XII
Anul 2017
 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX X XI  XII
Anul 2016
I  II III  IV  V VI VII VIII  IX  X  XI XII