Carieră / Állásaink

ANUNȚ examen de promovare în grad profesional.

REZULTATELE selecției de dosare pentru examenul de promovare în grad profesional.

REZULTAT proba scrisa pentru examenul de promovare în grad profesional.

REZULTAT proba interviu pentru examenul de promovare în grad profesional.

Rezultatul final al examenului de promovare ún grad profesional este disponibil aici.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anunț privind concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante – Noiembrie 2023

Rezultatul final concurs de recrutare este disponibil aici.

Rezultatul probei de interviu este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise este disponibil aici.

Rezultatul selecției de dosare este disponibil aici.

Informarea privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne este disponibilă aici.

Anunțul privind concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante este disponibil aici.

Fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent este disponibilă aici.

Formularul de înscriere este disponibil aici.

Modelul adeverinței de vechime este disponibil aici.

Modelul de Curriculum Vitae European este disponibil aici.


REZULTATELE selecției de dosare.

A beiratkozási iratcsomó elbírálásának EREDMÉNYE.

REZULTATE FINALE concurs

ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal. Formularul de înscriere este disponibil aici: pdf și word. Modelul adeverinței de vechime este disponibil în format pdf și word.

HIRDETÉS egy I. besorolási szakmai főosztályba tartozó tanácsadói munkakör betöltésére irányuló felvételi versenyvizsga szervezéséről. A jelentkezési lap itt érhető el pdf és itt word formátumban. A szolgálati időre vonatkozó igazolásminta itt érhető el pdf és itt word formátumban.


ANUNȚ examen de promovare în grad profesional.

REZULTATELE selecției de dosare pentru examenul de promovare în grad profesional.

REZULTATELE probei scrise pentru examenul de promovare în grad profesional.

REZULTATELE probei de interviu pentru examenul de promovare în grad profesional.

REZULTATELE finale pentru examenul de promovare în grad profesional.

////

BEIRATKOZÁSi IRATCSOMÓ  szakmai fokozatba történő előléptetéshez szükséges vizsgára.

A beiratkozási iratcsomó elbírálásának EREDMÉNYE.

Az írásbeli vizsga EREDMÉNYE.

Az állásinterjú EREDMÉNYEl.

A vizsga végleges EREDMÉNYEl.


REZULTATELE selecției de dosare privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier achiziții publice.

REZULTATELE  probei scrise.

REZULTATELE obținute la proba de interviu.

REZULTATELE finale privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier achiziții publice.

///

BEIRATKOZÁSI IRATCSOMÓ elbírálása a megüresedett, közbeszerzésekkel foglalkozó tanácsadói tisztség betöltésére.

Az írásbeli vizsga  EREDMÉNYEI.

Az állásinterjú EREDMÉNYEI.

Végleges eredmények  a megüresedett, közbeszerzésekkel foglalkozó tanácsadói tisztség betöltésére.


ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier achiziții public. Formularul de înscriere este disponibil aici: pdf și word.

///

ÁLLÁSAJÁNLAT megüresedett, közbeszerzésekkel foglalkozó tanácsadói tisztség betöltésére. A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatvány itt érhető el: pdf-ben és word-ben.

2021

Anunțuri

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor cu sediul în Municipiul București, șoseaua Pipera, nr. 49, sectorul 2, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în vederea încadrării, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  2 (două)  posturi vacante de analist (programator) ajutor II-IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Covasna. Informații: AICI.

///

A Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Igazgatóság (székhely: Bukarest, 2. kerület, Pipera út 49.) a 2011/286-os számú kormányhatározat és annak későbbi módosításai és kiegészítései értelmében, a 2003/53-as számú, újra kiadott Munkatörvénykönyv alapján, versenyvizsgát hirdet 2 (kettő), határozatlan időre szóló, segédelemző (programozó) II-IA állásra a Kovászna Megyei Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Hivatalnál. Részletek: román nyelven ITT, magyar nyelven pedig ITT.


1. Anunț examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

2. Anunț examen de promovare în clasă a unui funcționar public

3. Rezultat selecție dosar promovare personal contractual

4. Rezultat selecție dosar promovare în clasă a unui funcționar public

5. Rezultat proba scrisă a examenului din data de 25.10.2021 (personal contractual)

6. Rezultat proba scrisă a examenului din data de 27.10.2021 (funcționar public)

7. Rezultat final promovare personal contractual

8. Rezultat probă de interviu promovare în clasă a unui funcționar public

9. Rezultat final examen promovare în clasă funcționar public

 

Állásajánlatok

1. Hirdetés szerződéses alkalmazottak előléptetéséről magasabb tanulmányi szintet igénylő beosztásba

2. Hirdetés köztisztviselő előléptetéséről magasabb besorolású beosztásba

3. Eredmények, beiratkozási iratcsomók elbírálása – szerződéses alkalmazottak

4. Eredmények, beiratkozási iratcsomók elbírálásaköztisztviselők

5. Eredmények – 2021.10.25-ei írásbeli versenyvizsga

6. Eredmények – 2021.10.27-ei írásbeli versenyvizsga

7. Végső eredmény – szerződéses alkalmazottak

8. Eredmény – szóbeli vizsga köztisztviselők


2020

Anunțuri

 1. Anunț promovare grad profesional
 2. Formularul de înscriere este disponibil aici
 3. Rezultatul selecției dosarelor aici
 4. Rezultatul probei scrise este disponibil aici
 5. Rezultatul probei de interviu este disponibil aici
 6. Rezultatul final al examenului este disponibil aici

Állásajánlatok

 1. Hirdetés
 2. Jelentkezési űrlap
 3. Beiratkozási iratcsomók elbírálása
 4. Írásbeli vizsga eredményei
 5. Szóbeli vizsga eredményei
 6. Végleges eredmény