Közlemény: augusztusi sajtóértekezlet

Az összefogás ereje

 Nagyszerű dolog látni, hogy milyen erős egy közösség, amikor összefog – mondta el augusztusi sajtóértekezletén Kovászna megye prefektusa. Dr. Ráduly István Magyarhermányra utalt, ahol a tavalyi katasztrofális árvíz után a helyi közösség példás összefogással rendbe tette a református műemléktemplomot. Kiderült az is, hogy idén 184 birtoklevelet állítottak ki, és mindössze két tanácshatározatot támadtak meg, hogy hányan szereztek gépkocsivezetői engedélyt, s hogy szeptember első csütörtökjén Baróton tart meghallgatást a prefektus.

Ráduly István Magyarhermányban tájékozódott a helyreállítási munkálatok menetéről.

  • Amikor 2021. június 21-én Tánczos Barna miniszterrel a helyszínen jártunk, bokáig ért az iszap az A-kategóriás műemlék padsorai között. Azóta Moisza Arnold tiszteletes vezetésével, a biztosítótól kicsikart pénzzel, az erdővidéki hívek adományaival, valamint a helyi közösség megfizethetetlen önkéntes munkájával ragyog minden: az összerepedezett beton helyett homokba helyezett téglapadló van, lecsiszolták és újrafestették padokat, megújult a fűtésrendszer. Szívmelengető látni, hogy milyen erős a közösség, amikor összefog – nyilatkozta a prefektus

Amint ismeretes, 2021. június 20-án, egy felhőszakadást követően, elöntötte az ár Magyarhermány több háztartását, valamint a 15. századi eredetű református templomot. A cinterembe beáramló víz megrongálta a falakat, majd előbb a déli oldalon lévő portikuszon, majd a nyugati ajtón keresztül is befolyt a templomba, és körülbelül egy méter magasságban ellepte a templombelsőt, tönkretette a falakat, a fapadlót, a fűtési rendszert és a teljes bútorzatot.

A prefektus elmondta: 2022 első hat hónapjában 184 birtoklevelet állítottak ki összesen 308,95 hektár területre, ebből 62 birtoklevél erdőterület tulajdonjogát állította vissza (193,63 ha), 122 pedig mezőgazdasági területre vonatkozott (115,32 ha).

A megyei földosztó bizottság idén június 30-áig 145 kérést bírált el. Ezekből 105-öt jóváhagyott, 12-t elutasított, 28 birtoklevél pedig különböző okokból módosításra került.

  • Csak csendben jegyzem meg, hogy a közhiedelemmel ellentétben a prefektúrán nem „ülnek” a visszaszolgáltatási iratcsomókon. A megyei földosztó bizottság havi ülését megelőzi az illetékes munkacsoport több ülése, amelyen eldöntik, hogy egy beküldött dossziét jóváhagyják, vagy sem. Ha nem hagyják jóvá, akkor visszaküldik a polgármesteri hivatalba megjelölve, hogy milyen hiányosságok vannak – jelentette ki Ráduly István.

Hozzátette: a visszautasítások leggyakoribb okai közé tartozik, hogy a kérelmező nem dokumentálja kellőképpen örökösi minőségét, hogy az illető terület nem szabad, vagy az, hogy valaki ragaszkodik ahhoz, hogy a földet pontosan ott adják vissza, ahol ősei birtokolták, de ez esetleg már nem lehetséges, mert arra korábban már kiállítottak birtoklevelet.

Ami a helyi tanácsok, illetve a megyei tanács által elfogadott határozatokat illeti a prefektus elmondta: a 87 megyei tanácshatározat közül egyben találtak törvénytelenséget (1,15%) ezt visszaküldték és kijavították. A helyi tanácsok az első fél évben 1944 határozatot fogadtak el, ezek közül 26 (1,33%) nem ment át a szűrőn, ebből 24-et módosítottak, kettőt nem, ezeket a prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon.

A megyei tanács elnökének 146 rendeletében nem találtak hibát, a polgármesterek 5165 rendelete közül is csak három (0,06%) tartalmazott törvénytelen elemeket, azokat a település vezetők kijavították.

  • Úgy értékelem, hogy összességében nem rossz eredmény az, hogy – ha mindent egybe veszünk – 7342 közigazgatási aktából kollégáim 30-ban találtak hibát, ez 0,4%, vagy, hogy szemléletesebb legyen, minden 250 aktából egy nem felelt meg a törvényes előírásoknak. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 30-ból 28-at kijavítottak, tehát az idén elfogadott határozatok és rendeletek közül a prefektúra kettőt támadott meg a közigazgatási bíróságon, ami sokkal kevesebb, mint egy ezrelék (0,027%). Ez a helyi jegyzők felkészültségét és a polgármesterek bölcsességét dicséri – állapította meg Ráduly István.

A jogosítvány-kibocsátó hivatal első félévi tevékenységével kapcsolatban a prefektus elmondta: 5236 gépkocsivezetői engedélyt bocsátottak ki (ez 312-vel több, mint 2021 azonos időszakában), illetve 3449 gépkocsit írtak be a forgalomba (+143), 4019-et írtak át (+10) és 1272-t vontak ki a forgalomból.

Ami a vizsgákat illeti: összesen 4530 tesztet töltöttek ki az elméleti próbán (-1046), amelyből 1853-on értek el átmenő szintet (41%), a gyakorlati próbára összesen 3626 alkalommal álltak elő jelentkezők, közülük 2055-en (57%) szereztek hajtási jogosítványt.

A tűzifával kapcsolatban megjelent sajtóanyagok kapcsán a prefektus megjegyezte: az állampolgárok fát igényelhetnek az összes olyan önkormányzattól, amelynek van erdőtulajdona, és felhívta figyelmet a négy állami erdészetre is, amelyek Olaszteleken (székhely Baróton), Bereckben (Kézdivásárhely), Kovásznán és Kommandón (ez utóbbi kettő székhelye Kovásznán van) működnek. Ugyanakkor üdvözölte Tánczos Barna bejelentését, amely szerint a környezetvédelmi minisztérium támogatni fogja a lakosságot a faanyag beszerzésében.

A prefektus folytatja minden hónap első csütörtökén esedékes, kihelyezett meghallgatás-sorozatát, szeptember 1-jén 12 órakor a baróti polgármesteri hivatalban várja az érdeklődőket. Iratkozni a 0267 315 444-es számon lehet.

 Az értekezlet második felében Marius-Daniel IVAȘCU főbiztos, a Kovászna megyei rendőrség főkapitány-helyettese osztott meg adatokat az első félévi baleseti statisztikát illetően, illetve KISS Imre főtanfelügyelő beszélt a közelgő iskolai évről.