Conferință de presă, luna iulie: Documentul contează

Cei care la finalizarea cadastrului general preiau noul extras de carte funciară fără proces verbal de predare-primire, ar putea suferi prejudicii care nu mai pot fi reparate, a declarat prefectul județului Covasna în cadrul conferinței de presă din luna iulie. Dr. Ráduly István a vorbit și despre actele administrative atacate de prefectură în contenciosul administrativ, despre modificările aduse legii privind arderea miriștilor și a precizat că în prima zi de joi a lunii viitoare va organiza o audiență la Târgu Secuiesc.

 

Este lăudabil faptul că tot mai multe primării realizează cadastrul general. Aceasta înseamnă că întreaga suprafață a comunei sau a orașului este remăsurată cu ajutorul celei mai noi tehnologii de drone, iar proprietarii vor primi un nou extras de carte funciară care respectă toate standardele europene –  a explicat Ráduly István.

 Este un lucru cu adevărat extraordinar, pentru că în secolul XXI trebuie să depășim nivelul în care „curtea mea ține până la parul cel mare”, sau în care „capătul grădinii mele este marcat de această piatră sau de acel țăruș”. Problema este că au existat plângeri din mai multe locuri că oamenii au primit noul extras de carte funciară relativ târziu, fără niciun proces verbal, iar în multe cazuri au constatat că suprafața lor de teren este cu 40-50 sau chiar cu 300-400 de metri pătrați mai mică decât era înainte și nu mai pot cere reexaminare, pentru că au ieșit din termen. 

  • Prin urmare, îi îndemn pe cei care primesc de aici încolo noul extras de carte funciară, să insiste să îl primească cu un proces verbal pe care este înregistrată data preluării. În cazul în care constată că a fost comisă o eroare, să nu întârzie să solicite o reexaminare, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), deoarece își vor pierde acest drept după expirarea termenului de 15 zile – a subliniat prefectul. Ar fi mai ușor, mai simplu și „pașnic” dacă, în timpul procedurii, atunci când proiectul de cadastru general este afișat la primărie (primarul are obligația să îl publice în cel puțin unul dintre ziarele județene și să îl facă cunoscut locuitorilor prin toate mijloacele posibile), să fie verificat de toți cei interesați, pentru că atunci există un termen de 60 de zile pentru a depune contestație. În această perioadă este încă relativ rapid și ușor să se facă corecturi și modificări. Primarii se plâng însă că oamenii sunt dezinteresați, puțini se deranjează să meargă până la consiliu și să se uite pe acte. Trebuie știut că, până nu se rezolvă aceste contestații și până nu se finalizează eventualele proceduri legale rezultate din acestea, nici nu se începe tipărirea extraselor de carte funciară, urmând ca acestea să fie emise doar după ce toate contestațiile și reclamațiile vor fi rezolvate. Așa cum am spus, se poate cere (în termen de 15 zile de la preluarea extrasului) o reexaminare și după ce se primește extrasul de carte funciară, dar aceasta este deja o procedură litigioasă, lungă și complicată – a explicat prefectul.

Ráduly István a prezentat rezultatele pe primul semestru al anului al controlului de legalitate – activitatea de bază a prefecturii.

În ceea ce privește hotărârile adoptate de consiliile locale și de consiliul județean, prefectul a precizat că din 110 hotărâri ale consiliului județean, niciuna nu a fost găsită ca fiind nelegală. Consiliile locale au adoptat 2170 de hotărâri în prima jumătate a anului, dintre acestea 43 (1,98%) nu au trecut de controlul de legalitate, dintre care 40 au fost modificate, în timp ce trei au fost menținute, iar prefectura le-a atacat pe acestea în instanța de contencios administrativ.

În cele 269 de dispoziții ale președintelui consiliului județean nu au fost găsite erori, în timp ce 115 (2,27%) din cele 5052 de dispoziții ale primarilor conțineau elemente ilegale, care au fost corectate de către liderii locali.

  • Consider că este un rezultat bun faptul că, din 7.601 acte administrative, doar trei (0,039% – mult sub o miime, aproximativ o hotărâre de consiliu din 2.500) au fost trimise în fața instanței administrative. Este important faptul că, colegii mei au atras mai întâi atenția asupra faptului că într-o hotărâre sau într-o dispoziție s-a strecurat ceva nelegal și, de asemenea, este important și că consiliile locale și primarii s-au conformat acestui apel și au corectat erorile – a declarat Ráduly István.

În ceea ce privește agricultura, prefectul a precizat că începând cu anul de finanțare APIA 2023 a intrat în vigoare standardul GAEC-3 (Bunele condiții agricole și de mediu), care interzice arderea miriștilor. Această interdicție este valabilă de altfel, sub diferite forme, încă de la aderarea la Uniunea Europeană. După noile reglementări, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și Garda de Mediu pot amenda un fermier care dă foc la câmp cu sume mergând până la 100.000 de lei, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate retrage întreaga subvenție anuală – a declarat Ráduly István.

  • Fermierii care utilizează terenuri arabile, inclusiv pajiști temporare, nu trebuie să ardă miriștile și/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea-soarelui, rapiță ş.a.), inclusiv iarba/vegetația rămasă după cosirea/recoltarea pajiștilor temporare – a precizat prefectul.

El a adăugat că „nu poți scăpa”, nici afirmând că altcineva a dat foc la câmp. În cazul în care un fermier constată că, deși nu el a dat foc miriștii, câmpul aflat în proprietatea sa a luat foc, trebuie să anunțe imediat ISU și să sesizeze și APIA, unde trebuie să depună o copie a raportului ISU privind incidentul sau o copie a denunțului pe care l-a depus la poliția din zona în care s-a produs incidentul.

Ráduly István își continuă seria lunară de audieri în orașele județului. În prima zi de joi a lunii viitoare, pe 3 august, la ora 12.00, el se va afla la Primăria din Târgu Secuiesc. Pentru a vă înscrie, sunați la numărul de telefon 0267 315 444.

În a doua parte a conferinței de presă, comisarul Benke Enikő, de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Covasna, a prezentat un raport despre activitatea instituției pe care o reprezintă și a răspuns la întrebărilor jurnaliștilor.