Centrele pentru bătrâni și persoane cu handicap funcționează în condiții bune

Se poate afirma că majoritatea centrelor pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități  din județul Covasna funcționează în condiții bune, în acord cu standardele secolului 21 – a afirmat luni prefectul județului Covasna, dr. Ráduly István după ședința de analiză a acțiunii de control dispusă de viceprim-ministru în aceste instituții.

Prefectul a reamintit că, la ședința de începere a acțiunii de control, care a avut loc în data de 10 iulie a.c., a cerut în mod expres directorilor organelor de control „să nu cadă în cealaltă extremitate”, și să nu înceapă cu amenzi deoarece scopul principal al verificărilor este evaluarea și îmbunătățirea situației din aceste centre.

  • Consider că, în general, în majoritatea centrelor pentru bătrâni și persoane cu dizabilități din județul Covasna, situația este bună, în special în comparație cu situația generală pe țară. S-au constatat anumite nereguli, dar în niciunul dintre cazuri nu s-a pus problema închiderii, suspendării activității sau retragerii autorizației de funcționare a vreunei instituții – a declarat Ráduly István.

 În săptămâna 10-16 iulie au fost verificate 19 centre rezidențiale și de zi destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte  cu dizabilițăți și copiilor cu dizabilități conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne numărul 101/07.07.2023, și a măsurilor dispuse în cadrul videoconferinței organizate în data de 09.07.2023 cu miniștri de resort și reprezentanții instituțiilor/autorităților cu rol de control. În județul Covasna, în conformitate cu Ordinul Prefectului numărul 151/10.07.2023, a fost creată o echipă mixtă de control formată din reprezentanții următoarelor instituții: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), Direcția de Sănătate Publică (DSP), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” (ISU) și Inspectoratul de Poliție Județean Covasna (IPJ).

S-au aplicat 21 amenzi în valoare totală de 94 mii lei (în termen de 15 zile se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzută de lege) și un număr de 105 avertismente și măsuri cu termene.

Neregulile constatate au fost în general de ordin tehnic, fără a genera riscuri privind sănătatea beneficiarilor sau calitatea serviciilor sociale.

Enumerăm mai jos câteva dintre principalele probleme constatate de organele de control.

ITM: neacordare repaus săptămânal, 48 de ore libere consecutiv, nu este stabilit programul de lucru pentru salariații cu timp parțial, planul de prevenire și protecție bazate pe valoarea riscurilor nu este întocmit , semnalizări de securitate insuficiente, neverificarea instalații electrice, trepte scări nesigure, angajatorul nu deține buletin de măsurători privind echipament si instalație electrică.

CJPC: neinformare beneficiari gramaj meniu, urme de mucegai pe tavanul unui grup sanitar  al unei încăperi nelocuite la data controlului, urme de rugina la calorifer,  lipsă informații privind substanțele care cauzează alergii, in prepararea meniurilor se utilizează sare gemă.

AJPIS: neîndeplinirea măsurilor dispuse în controlul anterior, spațiu insuficient alocat pentru amplasarea paturilor.

DSP: certificate de absolvire a cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă expirate, depozitarea necorespunzătoare a soluțiilor de spălare, personalul din sectorul alimentar și de curățenie nu a efectuat cursul de instruire a noțiunilor fundamentale de igienă, în grupul sanitar se utilizează prosop textil.

DSVSA: depozitarea necorespunzătoare a soluțiilor folosite pentru dezinfecție și spălare, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor gata de consum, produse finite depozitate în frigider fără elemente de identificare privind data producerii, monitorizarea necorespunzătoare a temperaturii din spațiile frigorifice, carne materie primă fără etichetă, lipsa trasabilității produselor primare, nerespectarea lanțului frigorific.

ISUJ: neîntocmirea unor documente și evidențe specifice, neîntocmire corespunzătoare a planurilor de evacuare in caz de incendiu si depozitarea necorespunzătoare a materialelor combustibile.

IPJ: nerespectarea în totalitate a măsurilor prevăzute de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.