Sajtóanyag: Két éve nevezték ki prefektusnak Ráduly Istvánt

                     Jó a viszony a prefektúra és az önkormányzatok között

 Sikerült megőrizni a társadalmi békét és jó partneri viszonyt alakítottak ki az önkormányzatokkal – ezeket nevezte mandátuma legnagyobb megvalósításainak Kovászna megye prefektusa. Ez utóbbit mi sem példázza jobban, mint az, hogy a dr. Ráduly István, a prefektúra napja alkalmából tartott, kétéves, „évfordulós” sajtóértekezletén részt vett Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is.

 

Kovászna megyében még nem történt meg az, de másfele sem szokványos, hogy a prefektus, a megyei tanácselnök, a megyeszékhely polgármestere közösen vegyenek részt egy sajtóértekezleten – vélekedett Ráduly István.

  • Ez is mutatja, hogy megfelelő hozzáállással, az állandó ellenségeskedés helyett partneri viszonyt lehet kialakítani az önkormányzatok és a prefektúra között. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy eltekintenénk a tanácshatározatok, illetve a polgármesterek és a megyei tanács elnöke rendeleteinek ellenőrzésétől, hanem azt, hogy próbáljuk segíteni a polgármesteri hivatalok munkáját, hisz nem az a cél, hogy minél több hibás dokumentumot találjunk, hanem az, hogy egyre kevesebb olyan határozatot és rendeletet hozzanak, amelyek nem (mindenben) tartják be a törvényes előírásokat – mondta Ráduly István.

2022-ben például, a prefektúra jogászai 16.250 olyan aktát vizsgáltak meg, amelyeket a helyi tanácsok fogadtak el, vagy a polgármesterek állítottak ki (4657 megyei és helyi tanácsi határozatot és 11.593 polgármesteri, illetve amegyei tanácselnöki rendeletet), ezek között 103-ban találtak törvénytelen elemeket (0,63%). Miután ezt jelezték, 97-et visszavontak, illetve módosítottak (83 tanácshatározatot és 14 polgármesteri rendeletet) és a prefektúra jogászai mindössze hat tanácshatározatot (0,037%) kellett megtámadniuk a közigazgatási bíróságon.

A prefektus sikernek könyvelte el azt is, hogy az elmúlt két évben semmi nem zavarta meg a társadalmi békét.

  • E mögött részben a rendfenntartók profizmusa áll, de elsősorban az itt élők bölcsességét dicséri. Román-magyar ellentét csak néhány focimeccsen került a felszínre, de ez minden alkalommal a magukat szurkolóknak nevező vendégek miatt alakult ki – állapította meg Ráduly István.

A prefektus elmondta: az elmúlt két évben 584 birtoklevelet állítottak ki. Ezek közül 424 mezőgazdasági területre (1004,54 hektárra), 160 pedig erdőterületre (385,74 hektárra) vonatkozott.

  • Rosszul hangzik, hogy a tulajdonjog-visszaállítási folyamatot több mint 30 év után sem sikerült lezárni, ám ezért elsősorban a nem mindig észszerűen meghozott jogszabályok okolhatók – mondta Ráduly István

A 2001/10-es törvény alapján, a kommunizmus ideje alatt elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatása a legutóbbi sajtóértekezlet témája volt, a megyében a megoldatlan esetek száma nem éri el a 7 százalékot (2299-ből 157).

A prefektus személyesen volt jelen, a katasztrófavédelem és a megyei tanács képviselőivel együtt, az árvíz sújtotta településeken, valamint a kommandói tűzvésznél is, a prefektúra a megyei tanáccsal együtt kormányhatározat-tervezet benyújtásával próbált segíteni a szerencsétlenül jártakon.

Kiderült az is: a központi költségvetésből több mint 1,5 millió lejt sikerült lehívni különböző javításokra: 1,17 millió lejből felújították az épület homlokzatát és tetőszerkezetét, kicserélték a nyílászárókat, 400 ezer lejből pedig korszerűsítették a belső villany- és internethálózatot, energiahatékony világítóesteket szereltek fel.

 Sikeres kezdeményezés volt az üzletember találkozó sorozat, amely keretében 21, a legkülönbözőbb területen tevékenykedő vállalkozót hívott meg a prefektus, hogy megtudja, mennyire vannak megelégedve az állami intézmények által biztosított szolgáltatásokkal, és sikerült változtatásokat elérni az együttműködés javítása érdekében.

Példamutatóan működik a prefektúra alárendeltségébe tartozó útlevélosztály, és javult a hatékonysága a Sepsi Value Centerbe költöztetett gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnak. Mindkét szolgálatot kétnyelvű mappákkal látták el, hogy azok is gond nélkül tudjanak eljárni, akik – sokszor önhibájukon kívül – kevésbé beszélik a román nyelvet.

A prefektus heti rendszerességgel tart meghallgatást nem csak a székhelyen, hanem havi forgással a megye négy másik városában is, hogy ne kellejen a polgároknak a megyeszékhelyre utazniuk ebben az ügyben.  Ráduly István összesen 85 audienciát tartott (ebből 17-et a városokban), amelyen 376 személy vett részt (amelyből 69 a városokban), az érintettek természetesen anyanyelvükön mondhatták el panaszaikat.

A meghallgatásokon elhangzottak kapcsán, a prefektus kiscsoportos megbeszéléseket szervezett a polgármesterekkel megye régióiban, amelyeken útbaigazítással szolgált arra vonatkozóan, hogy miként lehetne csökkenteni a panaszok számát a földtörvénnyel kapcsolatban.

Ugyanakkor Ráduly István, két éve, minden hónap utolsó keddi napján sajtóértekezletet tart, amelyről kétnyelvű közleményt is kiad. Újításnak számít, hogy a sajtó kérésének megfelelően, minden ilyen konferenciára valamely dekoncentrált intézmény igazgatóját is meghívja.

 Javult és kétnyelvűvé vált a kommunikáció: a pandémia ideje alatt a prefektúra minden nap kétnyelvű tájékoztatót tett közzé az aktuális járványhelyzetről.

 Az intézmény kétnyelvű honlapot, Facebook és Instagramm oldalt működtet, amellyel többezer polgárhoz juttatja el az információkat.

Tamás Sándor úgy fogalmazott: Ráduly István bebizonyította, hogy „másképp is lehet”. Korábban, 2021 előtt, az önkormányzatok a prefektúra intézményét „egyféle mumusként látták” és, sokszor mindenféle egyeztetetés és felszólítás nélkül támadták meg a határozatainkat.

  • Sőt. Volt olyan prefektus korábban, aki azt mondta, hogy a prefektus és a prefektúra azért van, hogy kézifék legyen itt, Székelyföldön. Tehát ahhoz képest lehet normálisan is kezelni a dolgokat. Elsősorban a prefektus személyétől, felkészültségétől, hozzáállásától függ, hogy egy intézményt hogy irányít, és hogy az az intézmény partnere tud-e lenni más államigazgatási és helyi közigazgatási intézménynek – állapította meg a megyei tanács elnöke.

Antal Árpád különösen nagyra értékelte, hogy Ráduly István úgy vállalta el a prefektusi tisztségét, hogy korábban megválasztották és többször újraválasztották önkormányzati vezetőnek.

  • Nem elhagyta közösségét, hanem saját közösségének a beleegyezésével vállalta el ezt a sokkal összetettebb feladatot, amelyet két éve nagyon korrekt módon lát el. Én abban hiszek, hogy ebben a megyében minden intézmény és intézményvezető a közösség érdekében dolgozik. Ráduly István megmutatta, hogy ezt az intézményt is lehet úgy vezetni, hogy betartja és betartatja az alkotmányt és a törvényeket, de egy új szemlélettel, partnerként viszonyul az önkormányzatokhoz, és biztos vagyok benne, hogy ennek a tevékenységnek az eredményét, a régió lakói, nemzetiségtől függetlenül, élvezni fogják – vélekedett Sepsiszentgyörgy polgármestere.

 A két elöljáró gratulált a prefektus kétéves tevékenységéhez. Dr. Ráduly Istvánt 2021 április 1-jén nevezték ki Kovászna megye prefektusának.