Marcel Ciolacu miniszterelnök üzenete a magyar nemzeti ünnep alkalmából

Fontos nap ez a romániai magyar közösség és minden magyar számára, történelmi jelentőségű nap a magyar etnikumú állampolgártársaink és identitásuk számára. Ez a nap nemcsak az 1848-as forradalom és szabadságharc, valamint a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelem emlékét idézi, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy együtt többet érhetünk el, mint külön-külön, és hogy az egységünk a közös sikerünk kulcsa. A jövő mindannyiunké, etnikai hovatartozástól és származástól függetlenül. Együtt készen állhatunk arra, hogy szembenézzünk minden kihívással, és egy jobb jövőt építsünk az eljövendő nemzedékek számára.
Közös célunk, hogy állampolgárainknak – etnikai hovatartozástól függetlenül – jobb, virágzóbb életet, modern és biztonságos kórházakat, európai színvonalú iskolákat és a társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő közlekedési infrastruktúrát biztosítsunk. Az emberek azt várják tőlünk, hogy megoldásokat, projekteket kínáljunk, nem pedig okot az ellenségeskedésre. Folytatnunk kell a beruházásokat az ország minden megyéjében.
Románia európai uniós és NATO-tagsága biztonságot és támogatást jelent a jobb élethez, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez való csatlakozás pedig társadalmi és gazdasági fejlődésünk perspektíváját kínálja.

Ebben az összefüggésben nagyon fontos a jó együttélés és a polgárok jólétének biztosítása etnikai vagy egyéb hovatartozásuktól függetlenül, valamint a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Országunk e tekintetben jó példának számított és számít, és a kormány szilárdan elkötelezett ennek az iránynak a fenntartása, valamint a kölcsönös tisztelet és az interkulturális párbeszéd előmozdítása mellett.
Csak közös munkával tudjuk leküzdeni az akadályokat és közös jövőt építeni ezen a földön az ország minden polgára számára, etnikai hovatartozástól függetlenül
Az állam kötelessége megőrizni az egyes etnikai közösségek kultúráját és identitását, miközben biztosítja valamennyi állampolgár alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartását.

Isten éltessen minden magyart Romániában és világ minden részén!”

Marcel Ciolacu, Románia miniszterelnöke