Achiziții publice / Közbeszerzések

Programul anual al achizițiilor publice / Éves közbeszerzési program
 
Mai jos sunt publicate datele pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021:
///
Lennebb találják a 2017-re, 2018-ra, 2019-re, 2020-ra és 2021-re érvényes adatokat:
Instituţia Prefectului-Judeţul Covasna

/

Prefektus Hivatala – Kovászna Megye

2021 2020 reactualizat R2 2020 reactualizat R1 2020
2019 reactualizat R3 2019 reactualizat R2 2019 reactualizat R1 2019
2018 reactualizat R2 2018 reactualizat R1 2018 2017

S.P.C.R.P.C.I.V. şi S.P.C.E.E.P.S.

/

Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Közszolgálat és Útlevelél Kibocsátó Közszolgálat
2021 2020 reactualizat R2 2020 reactualizat R1 2020
2019 reactualizat R4 2019 reactualizat R3 2019 reactualizat R2 2019 reactualizat R1
2019 2018 2017

Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2021 a a Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibilă aici
Programul achizițiilor publice pentru alegerile generale din data de 06.12.2020 este disponibil aici
Programul achizițiilor publice pentru alegerile locale din data de 27.09.2020 – R1 este disponibil aici
Programul achizițiilor publice pentru alegerile locale din data de 27.09.2020 este disponibil aici
Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2020 a Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibila aici
Programul achizițiilor publice pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019 este disponibil aici
Programul achizițiilor publice pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019 reactualizat R1 este disponibil aici
Programul achizițiilor publice pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019 reactualizat R2 este disponibil aici
Programul achizițiilor publice pentru Alegerile în Parlamentul European din 26 mai 2019 este disponibil aici
Strategia anuală a achizițiilor publice pe anul 2019 a Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibilă aici
Programul achizițiilor publice pentru Referendumul național privind revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 este disponibil aici
Programul achiziţiilor publice pentru alegerile generale 2016 este disponibil aici
Programul achiziţiilor publice pentru alegerile locale 2016 este disponibil aici
///

A Prefektus Hivatala – Kovászna Megye 2021-es évi közbeszerzési stratégiája román nyelven itt érhető el.

A 2020.12.06-i parlamenti választások közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el.

A 2020.09.27-i helyhatósági választások közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el (R1).

A 2020.09.27-i helyhatósági választások közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el.

A Prefektus Hivatala – Kovászna Megye 2020-es évi közbeszerzési stratégiája román nyelven itt érhető el.

A 2019-es évi államelnöki választások közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el

A 2019-es évi államelnöki választások frissített (R1) közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el

A 2019-es évi államelnöki választások frissített (R2) közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el

A 2019. május 26-i európai parlamenti államelnöki választások közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el

A Prefektus Hivatala – Kovászna Megye 2019-es évi közbeszerzési stratégiája román nyelven itt érhető el

A 2018. október 6-7-i alkotmánymódosításra kiírt népszavazás közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el

A 2016-os parlamenti választások közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el

A 2016-os helyhatósági választások közbeszerzési programja román nyelven itt érhető el


Anunțul de participare pentru atribuirea contractului de expertiză tehnică a Palatului Administrativ aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul Covasna este disponibil aici
Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pt contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)
///

5000 eurónál magasabb értékű közbeszerzések és a közbeszerzési szerződések kivitelezésének helyzete (negyedévenként frissítve)

2021        2020      2019         2018            2017

Contractele cu valoare de peste 5.000 de euro – publicare integrală și anexe:
///

5000 eurónál magasabb értékű szerződések román nyelven itt érhetőek el:

2021:

 

2019: