Referendum 26 mai 2019

1. Legislație

  • Hotărârea Guvernului nr. 278/08.05.2019 privind organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 este disponibilă aici
  • Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din data de 26 mai 2019 este disponibilă aici

2. Datele de contact ale Biroului Electoral Județean Covasna sunt disponibile aici

3. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din județul Covasna pentru referendumul național din data de 26 mai 2019 sunt disponibile aici

4. Materialul privind instruirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Parlamentul European și a Referendumului Național din 26 mai 2019 este disponibil aici