Președinte 2019

Ordinul Prefectului județului Covasna privind constituirea Comisiei tehnice județene Covasna pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 este disponibil aici

 BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN COVASNA
 PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

I. Locaţia : Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Piaţa Libertăţii nr.6, parter, cam. 11 (în sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna).

II. Date de contact:

-Telefon: 0267-312800;

– Fax:      0267-312700;

– E-mail: bejcovasna@bec.ro

      1. Preşedinte: judecător –  MIKLÓS ERZSÉBET

      2. Locţiitor : judecător – ZAH RAMONA-IOANA 

      3. Membru: judecător –  KOVÁCS SIMONA   

III. Orar de funcţionare: – zilnic, între orele 10-16

Procesul-verbal încheiat în data de 07.09.2019 cu ocazia completării Biroului Electoral Județean Covasna cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente este disponibil aici

Procesul-verbal privind completarea Biroului Electoral Județean Covasna cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și alianțelor politice parlamentare care au propus candidați la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 este disponibil aici

Procesul-verbal privind completarea Biroului Electoral Județean Covasna cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați pentru alegerea Președintelui României în anul 2019 este disponibil aici

Adresa privind stabilirea datei la care se vor desemna, prin tragere la sorți computerizată, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora pentru alegerea președintelui României din 10 noiembrie 2019 este disponibilă aici

Procesul-verbal din data de 27.10.2019 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Președintelui României din data de 10 Noiembrie 2019 și a locțiitorilor acestora este disponibil aici

Procesul-verbal din data de 01.11.2019 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Președintelui României din data de 10 Noiembrie 2019 și a locțiitorilor acestora este disponibil aici

Materialul privind instruirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare  din țară și a locțiitorilor acestora cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 este disponibil aici

Materialul pentru instruirea președinților/locțiitorilor/operatorilor de calculator ale secțiilor de votare din județul Covasna este disponibil aici

Procesul-verbal din data de 08.11.2019 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, constituite pentru alegerea Președintelui României din data de 10 Noiembrie 2019 și a locțiitorilor acestora este disponibil aici

Procesul-verbal din data de 19.11.2019 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Președintelui României din data de 24 Noiembrie 2019 și a locțiitorilor acestora este disponibil aici

Pentru informații legislative suplimentare, consultați acest link.