MESAJ DIN PARTEA INSTITUȚIEI PREFECTULUI-JUDEȚUL COVASNA CU OCAZIA ZILEI DE 2 APRILIE „ZIUA INSTITUȚIEI PREFECTULUI”

Astăzi, 2 aprilie, este „Ziua Instituției Prefectului”, zi prin care prefecturilor din toată țara li se recunoaște meritul  și rolul pe care îl au în dezvoltarea economică, culturală și socială a României. Declararea zilei de 2 aprilie ca fiind  „Ziua Instituţiei Prefectului” se datoreză Asociației Prefecților și Subprefecților din România, având ca inițiatori foști prefecți și actuali demnitari iar prima celebrare a acestei zile a avut loc în anul 2019.

Noţiunea de „prefect” a fost instituită prin Legea comunală din 1 aprilie 1864 şi Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene, din 2 aprilie 1864, care prevedea că „prefectul, cap al administraţiei judeţene, dirige toate lucrările acestei administraţiuni, îi execută hotărârile consiliului judeţean”.

De-a lungul timpului, Instituţiei Prefectului i s-a acordat o importanţă deosebită de către domnitorii, regii sau guvernele ce s-au succedat la conducerea ţării, conferindu-i puteri diferite, de la un rol cu competenţe restrânse până la cel de şef al judeţului, în funcţie de modificările asupra legilor ce stabileau poziţia prefecturilor.

După Revoluţia din decembrie 1989, prin Constituţie şi Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, prin legea nr. 340/2004 şi alte legi specifice, Instituţia Prefectului şi implicit prefectul au fost repuşi în locul şi rolul ce li se cuvine într-un stat de drept.

În prezent, prefectul, reprezentantul Guvernului în teritoriu, este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local, conduce serviciile publice deconcentrate, coordonează activitățile specifice situațiilor de urgență, acționează pentru asigurarea unui climat de pace socială și asigură un rol esențial de comunicare între autoritățile statului și cetățeni. Pentru exercitarea prerogativelor îşi desfăşoară activitatea în cadrul Instituţiei Prefectului – instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu şi este ajutat în activitatea sa de 2 subprefecți, toți făcând parte din categoria demnitarilor publici.

Instituţia Prefectului este astăzi o instituţie dinamică şi modernă, ce încercă să fie cât mai aproape de cetăţean şi doleanţele acestuia, atât prin coordonarea eficientă a unor instituţii publice judeţene, cât şi în mod direct, prin serviciile oferite, respectând totodată principiile legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii, transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării, și orientării către cetăţean.

Odată cu declanșarea crizei sanitare provocată de pandemia de COVID-19 Instituția Prefectului-Județul Covasna și-a demonstrat vrednicia, asumându-și pe deplin rolul de reprezentare guvernamentală în teritoriu. Activitatea instituției a asimilat rapid toate reglementările care s-au impus, pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, având în vedere, întotdeauna, și mai presus de orice, siguranța cetățenilor covăsneni.

Dorim, în această zi de sărbătoare, să mulțumim cetățenilor și tuturor colaboratorilor  pentru încrederea acordată și să îi asigurăm de toată considerația noastră!

Totodată, urăm „La mulți ani” și mult succes în desfășurarea activității tuturor colegilor din instituțiile prefectului din țară!

Instituția Prefectului – Județul Covasna                                                        02 aprilie 2021