Informații utile

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE  NR.15 COVASNA

La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților , din anul 2020

I. Sediul : Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Piaţa Libertăţii nr.4, parter,  cam.11 (în sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna);

II. Date de contact: – Telefon: 0267-312800;

–   Fax:      0267-312700;

III. Componenţă:

  1. Preşedinte:   judecător  –  Miklos Erzsebet,              
  2. Locţiitor : judecător   –  Gogea Cristina,
  3. Membru: judecator –  Zah Ramona Ioana

IV. Orar de funcţionare: -zilnic între orele 9-17;