Organizare

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibil aici
2. Organigrama Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibilă aici 
3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibilă aici
4. Carieră: 
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației este disponibilă aici          

 

Informațiile în limba maghiară:

1. A prefektus intézménye szakstrukturáinak feladatai itt

2. Szervezeti Felépítés itt