Organizare

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibil aici
2. Organigrama Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibilă aici 
4. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibilă aici
3. Carieră
             Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale de referent II, activitate în rândul romilor este disponibil aici
        
              Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației este disponibilă aici          

 

Informațiile în limba maghiară:

1. A prefektus intézménye szakstrukturáinak feladatai itt

2. Szervezeti Felépítés itt