Organizare

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibil aici
2. Organigrama Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibilă aici 
4. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Instituției Prefectului – Județul Covasna este disponibilă aici
3. Carieră
Rezultatele finale ale concursului de recrutare desfășurat în perioada 25-28 februarie 2019 sunt disponibile aici
Rezultatele probei de interviu pentru postul de consilier asistent sunt disponibile aici
Rezultatul contestației depuse pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de referent superior este disponibil aici
Rezultatul contestației depuse pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic asistent este disponibil aici
Rezultatele probei scrise a concursului din data de 25 februarie 2019 sunt disponibile aici
Rezultatele selecției dosarelor de concurs din data de 25-28 februarie 2019, pentru  funcția publica de execuție de Referent clasa III, gradul profesional superior sunt disponibile aici
Rezultatele selecției dosarelor de concurs din data de 25-28 februarie 2019, pentru  funcțiile publice de execuție de auditor principal, consilier juridic asistent, consilier asistent sunt disponibile aici
Rezultatele finale ale concursului pentru postul de referent II, activitate în rândul romilor sunt disponibile aici
Rezultatele probei de interviu pentru postul de referent II, activitate în rândul romilor sunt disponibile aici
Rezultatele probei scrise pentru postul de referent II, activitate în rândul romilor sunt disponibile aici
   Atribuțiile conform fișei postului de auditor principal sunt disponibile aici
   Atribuțiile conform fișei postului de consilier asistent sunt disponibile aici
  Atribuțiile conform fișei postului de consilier juridic asistent sunt disponibile aici
  Atribuțiile conform fișei postului de referent superior sunt disponibile aici
         Formularul pentru înscrierea la consursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante este disponibil aici
         Anexa 3 la anunțul privind concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de excuție vacante este disponibil aici
          Anexa 2 la anunțul privind concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante este dipsonibil aici
          Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, împreună cu Anexa 1 este disponibil aici
             Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale de referent II, activitate în rândul romilor este disponibil aici
         Procesul-verbal și afișarea rezultatelor selecției dosarelor pentru concursul de referent II, activitate în rândul romilor este disponibil aici
              Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației este disponibilă aici          

 

Informațiile în limba maghiară:

1. A prefektus intézménye szakstrukturáinak feladatai itt

2. Szervezeti Felépítés itt