Grupul de lucru pentru derularea POAD

Componenţa grupului de lucru pentru monitorizarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul judetului Covasna pentru anul 2022 este disponibilă aici