Protecția datelor cu caracter personal

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului:
  1. Instituția Prefectului-Județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, nr. 6, Județul Covasna, cod poștal 520008, tel. 0267 315 444, fax 0267 315 191, www.cv.prefectura.mai.gov.ro, e-mail: cabinetulprefectului@prefecturacv.ro
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
  1. D-na Goicea Gabriela-Elena, șef Serviciu Juridic- responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Instituției Prefectului-Județul Covasna, 0267315444, int. 29006, fax: 0267315191, e-mail:cabinetulprefectului@prefecturacv.ro.
  2. Dl. Subcomisar de poliție Codreanu Marcel – titular, D-na Agent de poliție Carp Gheorghița Petronela – înlocuitor – responsabili cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, tel./fax: 0267316213, e-mail: pasapoarte-cv@mai.gov.ro
  3. Dl. Agent principal de poliție Dragomir Dan– responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Covasna, tel. 0747041700, fax 0267312040, e-mail: permise-inmatriculari@mai.gov.ro .
 3. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul apostilării documentelor este disponibilă aici.
 4. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării pazei şi securităţii Instituţiei Prefectului–Judeţul Covasna este disponibilă aici
 5. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării problemelor semnalate prin petiții, audiențe și în cadrul activității de relații cu publicul este disponibilă aici
 6. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole/forestiere, respectiv acordării drepturilor legale pentru imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist este disponibilă aici
 7. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul admiterii în Corpul experţilor electorali și desemnării operatorilor de calculator este disponibilă aici
 8. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul eliberării pașaportului simplu electronic/temporar de către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al Județului Covasna este disponibilă aici
 9. Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE este disponibil aici (http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016)
 10. Legea nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) este disponibilă aici
 11. Drepturile persoanelor vizate sunt disponibile aici (http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298)
 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelulServiciul Public Comunitar de Pașapoarte al Județului Covasna (link către https://pasapoarte.mai.gov.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal)
 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Covasna (link către https://www.drpciv.ro/personal-data-protection)