Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Componenţa Comitetulului de securitate si sanatate în muncă a Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibilă aici