Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Componenţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice este disponibilă aici

                                                                      Ordinea de zi

a şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din data de 19.06.2018,  ora 1100

  1. Activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Covasna în domeniul valorificării biletelor de tratament destinate pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public în anul 2018 – prezintă Casa Judeţeană de Pensii Covasna;
  1. Diverse.