Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Componenţa Comisiei de identificare, delimitarea şi constituire a perimetrelor de ameliorare la nivelul UAT-urilor din judeţul Covasna este disponibilă aici