Comisia paritară

Componenţa Comisiei paritare constituită la nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibilă aici