Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Componenţa Comisiei Judeţene de Incluziune Socială la nivelul judeţului Covasna este disponibilă aici