Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Ordinul privind reorganizarea Comisiei județene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr.310/31.12.2019 este disponibil aici

Ordinul nr.257/2017 de modificare a art.3 din Ordinul Prefctului nr.169/16.07.2015 privind reorganizarea Comisiei județene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este disponibil aici

Componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor este disponibilă aici