Comisia de disciplină

Componenţa Comisiei de disciplină constituită la nivelul Institutiei Prefectului-Judeţul Covasna este disponibilă aici