Mesajul Instituției Prefectului- Județul Covasna, transmis cu ocazia Zilei Imnului Național al României

                  „Astăzi, 29 iulie, celebrăm Imnul Național, unul dintre simbolurile fundamentale ale statalității, independenței, suveranității și unității naționale, alături de Drapel, Stema de stat și Sigiliul.

               Zilele Revoluției de la 1848 au consfințit intonarea pentru prima dată, pe linia melodică a compozitorului Anton Pann, a versurilor poemului patriotic compus de Andrei Mureșanu.

               „Deşteaptă-te, române!” s-a născut în vremuri de restriște pentru națiunea română și este cântecul chemării la unitate care se identifică cu istoria neamului. Acesta a încununat pretutindeni marile victorii și a glorificat eroii țării. Uneori, imnul este strigăt de revoltă, glas de independență sau odă eroică de izbândă a poporului român. Imnul este cel care nu cunoaște granițe și este răspândit pretutindeni în lume. Imnul, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, reprezintă sinteza valorilor şi a idealurilor poporului care îl cântă.

                 Tonul imnic, înălțător face din „Deşteaptă-te, române!” un cântec de biruință, exprimând direct sentimente de prețuire pentru poporul român.

             Vă invit, stimaţi cetăţeni ai judeţului Covasna, să intonăm cu mândrie Imnul Naţional al României și să-l purtăm în suflet oriunde ne-am afla.

                   La mulți ani Imnului Național!”