Comunicat de presă măsuri pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19

În contextul măsurilor dispuse la nivel județean pentru limitarea și prevenirea răspândirii virusului COVID 19, vă comunicăm următoarele :

Activitatea de relații cu publicul la registratura instituției, activitatea la nivelul Biroului Apostilă și audiențele în cadrul Instituției Prefectului Județului Covasna se suspendă până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii suspendării și va fi suplinită de primirea sesizărilor, cererilor și memoriilor prin corespondență, folosind mijloacele de comunicare electronice , servicii de curierat ori trimiterile poștale.

Fac excepție de la cele precizate, reprezentanții autorităților și instituțiilor publice.

Pe perioada incidenței prezentelor măsuri, comunicarea răspunsurilor în petiții și audiențe se va realiza preponderent prin intermediul poștei electronice, cu acordul prealabil al destinatarului.

 

Cancelaria Instituției Prefectului                                                                              12 martie 2020