Comunicat de presă Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

3
10.03.2020

COMUNICAT
privind măsurile luate de D.R.P.C.I.V.
în vederea evitării aglomerării de persoane la sediile serviciilor teritoriale precum și a prevenirii răspândirii COVID-19

Directia Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informeaza că, în perioada 11 – 31.03.2020 activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.

Pentru operațiunile care nu se regăsesc la secțiunea online – pasul 2, vă rugăm să consultați site-ul lnstituței Prefectului din județul dumneavoastră și să respectați cu strictețe indicațiile personalului de la ghișee.

Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate , în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentara in spatiile destinate publicului.

Pentru desfășurarea în condiții normale a activității contăm pe înțelegerea dumneavoastră.

Telefon: 021.301.95.70  Fax: 021.232.16.61 e-mail:drpciv@mai.gov.ro
București, Șoseaua Pipera nr. 49, Sector 2, Cod poștal: 014254