Comunicat de presă din 27 august 2020 privind alegerile locale

          În conformitate cu prevederile legale, de mâine 28 august 2020 începe campania electorală pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

          Instituția Prefectului – Județul Covasna, asigură potrivit competențelor conferite prin lege, parte din condițiile logistice necesare pentru buna desfășurare a procesului electoral, astfel încât cei 182.165 de alegători covăsneni, să-şi poată exercita dreptul de vot, în condiţii de legalitate şi normalitate.

        De la declanşarea procesului electoral şi până în prezent au fost efectuate toate activitățile prevăzute în responsabilitatea instituției, menționate de altfel și în calendarul alegerilor. Dintre activitățile desfășurate, precizăm:

  • stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Covasna, precum și a membrilor consiliilor locale municipale, orășenești și comunale din județul Covasna;
  • constituirea Comisiei tehnice județene Covasna pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din anul 2020;
  • numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Covasna pentru alegerea autorităților administrației publice locale;
  • stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Covasna;
  • stabilirea dimensiunii ștampilelor birourilor electorale de circumscripție comunale, orășenești și municipale, precum și a dimensiunii ștampilei Biroului electoral de Circumscripție Județeană nr.15 Covasna, ștampile care vor fi utilizate în cadrul alegerilor locale din anul 2020, în județul Covasna;
  • stabilirea modelului și dimensiunilor ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, ștampile care vor fi utilizate în cadrul alegerilor locale din anul 2020, în județul Covasna;
  • asigurarea zilnică a secretariatul Biroului Electoral Județean Covasna, prin personalul tehnic auxiliar;
  • îndeplinirea procedurile de achiziție pentru confecționarea ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare (în perioada următoare se va efectua recepția acestora);
  • instruirea, în context COVID-19, împreună cu Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale Covasna, a persoanele desemnate ca informaticieni la nivelul circumscripțiilor electorale.

          În perioada următoare se va încheia contractul de prestări servicii între Instituția Prefectului – Județul Covasna și Monitorul Oficial, pentru tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Județean Covasna, consiliilor locale, Președintelui Consiliului Județean Covasna și primarilor.

          La solicitările Instituției Prefectului – Județul Covasna, primarii au emis dispoziții pentru stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral, care au fost centralizate la nivelul instituției iar birourile electorale de circumscripție au transmis ordinea pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați.

          Instituția Prefectului – Județul Covasna a solicitat cu ocazia întâlnirilor de lucru, tuturor structurilor M.A.I.,  atenție sporită și vigilență, astfel încât campania electorală să se desfășoare în condiții de legalitate.

          Totodată, Instituția Prefectului – Județul Covasna atrage atenția tuturor celor implicați în campania electorală, asupra importanței respectării normelor legale în vigoare și precizează că obiectivul structurilor M.A.I. vizează asigurarea unui proces electoral corect precum și menținerea climatului de siguranță publică pe timpul perioadei electorale.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                           27.08.2020