Audiențe acordate de Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Brașov în data de 5 februarie 2020

Instituția Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Brașov va desfășura activitate de audiențe în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, la sediul Instituției Prefectului – Județul Covasna, în data de 5 februarie 2020, începând cu ora 10,00.

În acest sens, este recomandat ca persoana care dorește o audiență să se înscrie în prealabil, la sediul Instituției Prefectului – Județul Covasna sau la unul dintre următoarele numere de telefon: 0267/315.444 (nr.de telefon al Instituției Prefectului -Județul Covasna) sau 0268/471.100 (nr.de telefon al Biroului Teritorial Brașov al Instituției Avocatului Poporului).

Persoanele care nu pot ajunge la audiențe în ziua programată, se pot prezenta la sediul Biroului Teritorial Brașov din municipiul Brașov, b-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 402, județul Brașov, unde serviciul de audiențe funcționează având următorul program: luni și miercuri, în intervalul 10-14, iar marți și joi, în intervalul 12-16. De asemenea, ne puteți contacta la numărul de telefon 0268/471.100 sau pe adresa de e-mail avpbrasov@avp.ro.

Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice.

Instituția Avocatul Poporului contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre persoanele fizice și autorități ale administrației publice, prin mediere și dialog, în scopul soluționării problemelor cetățenilor.

În competența instituției Avocatului Poporului intră petițiile care au ca obiect încălcarea drepturilor sau libertăților cetățenilor prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau prin actele administrative ale regiilor autonome.

Petiția trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile încălcate; autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză; dovada întârzierii sau refuzului autorităților administrației publice de a soluționa legal petiția.

Cererea se formulează în scris și se expediază prin poștă (inclusiv cea electronică: avpbrasov@avp.ro), fax: 0268/417.100, se depune direct la registratura instituției sau cu ocazia audiențelor acordate.

Audiențele și demersurile întreprinse de către Biroul Teritorial Brașov al instituției Avocatul Poporului sunt gratuite.

 

Brașov,31 ianuarie 2020                                           Coordonator al Biroului Teritorial Brașov,

                                                                                              Consilier, Cornelia Cor